Kom tæt på

Følg bådene fra tætteste hold

Du kan opleve ind- og udsejlingen på tæt hold, hvis du står ved spidsen af Aarhus Ø, ved Ø-haven, eller befinder dig langs promenaden.

Derudover er der god udsigt til bådene tæt på fra Dome of Visions på Pier 2, fra Havnepladsen og ud for Dokk1, hvor bådene vender.  

Klik på kortet for at se de gode udkigspunkter (åbner i Google Maps).

Parkeringsmuligheder

Hvis du kommer i bil, er der flere muligheder for at parkere i nærheden. Du kan se dem på kortet herunder. 

Klik på billedet for at åbne større kort i pdf.

 

Tag letbanen til Volvo Ocean Race

Letbanen har stoppested ved Dokk1 få skridt fra havnepladsen. Du kan finde køreplaner, priser og andre praktiske informationer på Letbanens hjemmeside.

Hvis du kommer sejlende hertil

Hvis du ønsker at se Volvo Ocean bådenes ankomst til Aarhus fra søsiden, er du meget velkommen til det. Du skal være opmærksom på, at sejladsen ind til Aarhus Havns foregår i Aarhus Havns myndighedsområde, og der må derfor generelt ikke tages ophold inden for dette område.

Aarhus Havn har efter aftale med Volvo Ocean Race udstukket et område, som tilskuerbåde henvises til. Grænsen til området er den 22. juni markeret med en række gule bøjer og tilskuerbåde er henvist til området nord for dem. Se kortet herunder.

I området langs de gule bøjer er der afviserfartøjer til stede. De sikrer, sammen med politi og marinehjemmeværn, at Aarhus Havns udstukne retningslinjer bliver respekteret. Derudover kan der blive udsendt generel information på VHF-kanal 8.

I tilfælde af enten meget svag eller meget kraftig vind, kan mærkerundingen flyttes uden for havnen og tilskuerområdet vil blive flyttet tilsvarende nordpå, med samme retningslinjer.

Sejlads til og fra tilskuerområdet foregår efter Aarhus Havns almindelige forordning for sejlads i området. Læs mere om dette på Aarhus Havns hjemmeside.

Det område, der er skraveret på kortet herunder, er forbudsområde – også for Volvo Ocean Race-bådene.

Det er kun registrerede både tilhørende eventen (markeret med ’fly-by-flag’), der har adgang til selve havnen før og efter mærkerundingen.

Klik på billedet for at åbne større kort i pdf.